x
Đăng nhập Đăng kí

Ghi nhớ đăng nhập

Hướng dẫn đăng ký chi tiết

Vui lòng soạn: VMG KH NAP50 gửi 8779
Đăng kí
(Áp dụng cho các nhà mạng: Viettel,Vinaphone,Mobifone và Vietnammobie)
Giá: 15,000 đồng/ ngày sử dụng dịch vụ
Tổng đài hỗ trợ: 0904106143

Đóng
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với LOZO

Cùng với việc truy cập website www.lozo.vn (từ đây trở về sau sẽ được gọi tắt là website), bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây.

1. Đăng ký thành viên

Mọi người đều có thể đăng ký trở thành thành viên và sử dụng các chức năng miễn phí của webstite. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

2. Thông tin cá nhân

Sau khi bạn đăng ký sử dụng website/dịch vụ/sản phẩm của LOZO, chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, email của bạn. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là các thông tin liên quan đến sự hiện diện của một cá nhân, có thể được nhận biết từ thông tin đó hoặc từ thông tin khác do chúng tôi nắm giữ hoặc tương tự như thế. Chính sách của chúng tôi là thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ được xử lý đúng và hợp pháp. Chúng tôi tiến hành mọi biện pháp cần thiết để thực thi chính sách này.

3. Tài khoản đăng nhập

Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ cấp một tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho bạn. Bạn sẽ sử dụng tài khoản đăng nhập này để sử dụng website/dịch vụ/sản phẩm của LOZO. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn quên hoặc mất tài khoản đăng nhập.

4. Các quyền riêng tư của LOZO

Website và nội dung trên website, được Biên Tập Viên của LOZO biên tập, tổng hợp và dịch thuật đều thuộc sở hữu của Fifthmedia Corporation. Khi bạn muốn sao chép nội dung từ www.lozo.vn thì bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ LOZO.

5. Kết nối ra vào từ LOZO

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng LOZO không là chủ quản của các website đó. LOZO sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. LOZO cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

6. Tính riêng tư

LOZO đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website. Bạn có thể vào phần Chính sách riêng tư để xem thêm thông tin về việc áp dụng chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi đối với bạn.

7. Từ chối hay đồng ý

Bạn phải hiểu và đồng ý rằng: Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. LOZO từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận, nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích, phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác. Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận những thông tin chỉ trích, chống đối đảng cộng sản và nhà nước xhcn. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ; LOZO không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên... Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

8. Thông báo quyền và tên sản phẩm

Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký bởi LOZO, Fifthmedia Corporation và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của LOZO được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.